The Corrupted

Executive Producer: Jacek Samojłowicz, Film Media S.A
Director: Jarosław Żamojda
Screenplay: Krzysztof Węglarz i Jacek Samojłowicz
Starring: Jan Englert, Jerzy Trela, Krzysztof Wakuliński, Max Ryan, Olivier GrunerThursday the 27th. Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©

v2h